27.09.2020 r.

Sołectwo Bińcze z ogólnopolskim wyróżnieniem za uratowanie maryjnej groty

Wieś została doceniona na szczeblu całego kraju za najlepszą inicjatywę wykonaną z funduszu sołeckiego.

Artykuł w Gościu Niedzielnym

15.09.2020 r.

Uroczystości w Wyczechach.Od lat wierni z parafii w Bińczu wędrują na odpust do Wyczech na piechotę. W tym roku pielgrzymował z nimi biskup, który pobłogosławił przykościelną Golgotę - świadectwo wiary niedużej wsi.

Odust w Wyczechach - Artykuł i galeria w Gościu Niedzielnym

Liczba Gości

Nabożeństwa

 • Kościół Parafialny Bińcze
  pw. Świętej Rodziny

  Msze Święte: niedziela 12:00

  kwiecień - wrzesień
  wtorek, środa, piątek, sobota
  godzina 18:00

  październik - marzec
  wtorek, środa, piątek, sobota
  godzina 17:00

 • Kościół Filialny Raciniewo
  pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

  Msza Święta: niedziela 10:30

 • Kościół Filialny Wyczechy
  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

  Msze Święte: niedziela 9:00

  kwiecień - wrzesień
  czwartek 17:00

  październik - marzec
  czwartek 16:30

 • Kliknij i wspomóż głodne dzieci