3.01.2021 r.

Kolęda 2021 Roku - Drodzy Parafianie!
Przyszło nam przeżywać trudny czas pandemii.
W związku z koronawirusem w tym roku nie pukam do drzwi Waszych domów, ale otwierając ten list poczujcie choćby przez chwilę moją obecność pośród Was. To już moja 8 kolęda w Parafii - czas biegnie nieubłaganie. Przez ten okres poznaliśmy siebie nawzajem. Dzięki wielu z Was, dzięki Waszej wierze i gorliwości czuję się bardzo potrzebny w Parafii. Niestety, dla sporej części Parafian jestem tylko potrzebny wtedy, gdy trzeba ochrzcić dziecko albo pochować kogoś bliskiego. Smutna to rzeczywistość, ale prawdziwa. To Ci, spośród Was, ochrzczeni, którzy nie czują więzi z Parafią, nie potrzebują Kościoła, a relacja z Bogiem ponoć jest, ale tylko ukryta w ich sercach – Bóg sam to najlepiej wie. Kościół istnieje dzięki wspólnocie. Chrystus wręcz wymaga od nas wyjścia na zewnątrz: „Idźcie i nauczajcie…”. Jezus powołał wspólnotę uczniów i Apostołów – Kościół. Pragnął, byśmy byli ze sobą podczas Eucharystii, byśmy trwali wspólnie na modlitwie. Dzięki wspólnocie wiara trwa i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tylko wspólnota może dać człowiekowi siłę, tylko bycie razem pomaga przetrwać. I dzisiaj, w sytuacji pandemii szczególnie tego doświadczamy – jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem.
Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę Parafialną – Żywy Kościół. Bogu dziękuję za Waszą modlitwę, uczestnictwo we Mszach Świętych, które zamawiacie, za wszelkie inicjatywy duszpasterskie, w które chętnie się włączacie.

Drodzy moi! Kościół to również sprawy materialne. Pozwólcie, że przypomnę, co udało się nam zrobić w ostatnim czasie we wszystkich naszych kościołach:
Bińcze

- wyłożenie kostki starobruku w otoczeniu kościoła 0.00

- ocieplenie i elewacja plebanii 28 000.00

- drzwi boczne 5 000.00

- nowa sygnaturka przy zachrystii 650.00

- renowacja tabernakulum 1 100.00

- renowacja zabytkowego krzyża w kościele 3 070.00

- 5 foteli i 2 ławki dla księdza i ministrantów 4 300.00

- miejsce pamięci przy kościele 1 175.00

- remont salki parafialnej 25 000.00

- odbudowa w parku groty Matki Bożej z Lourdes 60 000.00

- szopka przed kościołem 0.00

- nowe figury do szopki w kościele 1 800.00

- grzejnik gazowy 530.00

- nowy rzutnik 4 300.00

- wymurowanie płotu wokół kościoła 73 220.00

- lichtarz pod paschał i nowy krzyż procesyjny 2 200.00

- 4 lichtarze ołtarzowe 500.00

- nowe chodniki 1230.00

- krzyż przy kościele 0.00
Raciniewo

- dywany i chodnik od Darczyńców 0.00

- ocieplenie ławek 2 486.00

- śpiewniki do kościoła 350.00

- nowa puszka i patena do komunii świętej 525.00

- renowacja starej puszki 350.00

- lichtarz pod paschał i nowy krzyż procesyjny 2 060.00

- odnowienie figur: Chrystusa zmartwychwstałego, Maryi, Jezusa 300.00

- meble do zachrystii 2 500.00

- grzejnik gazowy 530.00

- sedilia – 3 fotele dla księdza i ministrantów 4 500.00

- kociołek z kropidłem 570.00

- schody wejściowe 35 100.00

- miejsce pamięci przy kościele 1 175.00

- projekt remontu kościoła 13 530.00
Wyczechy

- budowa dachu i wieży 46 750.00

- materiał na dach – dachówka i drewno na wieżę od Darczyńcy 0.00

- elektroniczne dzwony 3 100.00

- grzejnik gazowy 530.00

- stojak pod paschał 800.00

- nowa szopka i figury do szopki 1 240.00

- garaż przy kościele 5 850.00

- wjazd na posesję i posadzka w garażu 7 000.00

- uporządkowanie terenu przy kościele i budowa Golgoty 26 178.00

- meble do zachrystii 1 700.00

- śpiewniki 350.00

- nowe puszki do komunii świętej 1 085.00

- drzwi wejściowe i boczne 6 000.00

- daszek nad drzwiami do zachrystii 894.00

- nowa sygnaturka przy zachrystii i kociołek z kropidłem 1020.00

Wszystko to dokonało się dzięki ofiarności, otwartości serc i pracy wielu ludzi. Otrzymywaliśmy wsparcie z naszej Gminy i z naszego Starostwa, od Rad Sołeckich naszej Parafii, z Nadleśnictw: Czarne, Człuchów i Szczecinek, z Kurii Biskupiej w Koszalinie, od konserwatora zabytków w Gdańsku. Zawsze wspierają nas też Panowie: Leszek Wąsikowski z Nadziejewa, Bernard Ginter z Wyczech, Paweł Kowalak z Biernatki. Jest też wielu Anonimowych Darczyńców spoza naszej Parafii. Były także czyny społeczne. Ale przede wszystkim to Wasza ofiarność i zaangażowanie sprawiły, że tyle mogliśmy dokonać. Bogu niech będą dzięki za Was wszystkich i za to, co udało się zrobić w Parafii.


W sytuacji pandemii nie mogę pomodlić się razem z Wami w Waszych domach, ale chciałbym to uczynić w kościele. Dlatego pragnę zaprosić Was – przynajmniej przedstawicieli domów czy rodzin na Msze święte, które będę sprawował w Waszej intencji. Za wszystkich mieszkańców będę modlił się podczas Mszy św. o godz. 17:00 według ustalonego porządku. Serdecznie Was zapraszam. Szczęść Boże

Z błogosławieństwem kolędowym

Ks. Igor Mackiw

PROBOSZCZ

Liczba Gości

Nabożeństwa

 • Kościół Parafialny Bińcze
  pw. Świętej Rodziny

  Msze Święte: niedziela 12:00

  kwiecień - wrzesień
  wtorek, środa, piątek, sobota
  godzina 18:00

  październik - marzec
  wtorek, środa, piątek, sobota
  godzina 17:00

 • Kościół Filialny Raciniewo
  pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

  Msza Święta: niedziela 10:30

 • Kościół Filialny Wyczechy
  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

  Msze Święte: niedziela 9:00

  kwiecień - wrzesień
  czwartek 17:00

  październik - marzec
  czwartek 16:30

 • Kliknij i wspomóż głodne dzieci