31.12.2016

„PODZIĘKOWANIE ZA
ANNO DOMINI 2016„

Spoglądając na miniony rok 2016 pragnę Bogu i Wam podziękować za wszystko, co ubogaciło naszą parafię:...czytaj więcej

24.12.2016

„WIGILIA ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO„
24.12.2016

„BOŻE NARODZENIE„

„Święta Boże Narodzenia to coś więcej niż święto rodzinne z choinką, w świetle świec, z anielskim włosem i bombkami. Jest to moment wkroczenia Chrystusa w zimny, mroczny, niezbawiony świat…”.


Ojciec W. Straaten

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę Wam, Czcigodni Goście i Drodzy Parafianie, złożyć życzenia, aby Boża Dziecina, która z takim zaufaniem oddaje się w ludzkie ręce, wypraszała wszelkie potrzebne łaski dla Was i dla Waszych bliskich. Niech Narodzona Dziecina otwiera Wasze serca:

na wiarę, która dodaje sił;
na nadzieję, która rozjaśnia mroki;
na miłość, która wszystko umacnia.
Wspólnych chwil spędzonych przy świątecznym stole
bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
w jedności i zgodzie, z kolędą na ustach.Niech Boże błogosławieństwo spocznie na Was i ożywia Wasze życie w Nowym Roku Pańskim 2017.

SZCZĘŚĆ WAM BOŻE !

6-7.11.2016

„WIZYTACJA KANONICZNA„

Na mocy kan. 396 KPK „Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytować całą diecezję.” Wizyta pasterska Biskupa w parafii jest szczególnym czasem spotkania z kapłanami i wiernymi oraz jest okazją, aby wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, ofiarować każdemu słowo nadziei.
W dniach 6 -7 listopada wizytację kanoniczną w naszej parafii przeprowadził ks. bp Edward Dajczak. Podczas wizytacji ks. Biskup miał okazję spotkać się z różnymi osobami i grupami tworzącymi parafię, celebrując Msze św. w kościele parafialnym w Bińczu oraz w kościołach filialnych w Raciniewie i Wyczechach, kierując do wiernych pasterskie słowo. W niedzielne popołudnie spotkał się w remizie z OSP w Bińczu. W świetlicy wiejskiej w Bińczu spotkali się z ks. Biskupem przedstawiciele wszystkich Rad Parafialnych, które działają przy naszych kościołach wraz z „Caritas” parafialnym, Chórem Kościelnym, Radą Sołecką i Kołem Gospodyń z Bińcza.
W poniedziałek ks. Biskup odwiedził Szkołę podstawową w Bińczu i Wyczechach, gdzie spotkał się z uczniami na apelu i katechezie oraz z gronem pedagogicznym. Wieczorem podczas uroczystej Mszy św. w Bińczu udzielił naszej młodzieży (23 osoby) Sakramentu Bierzmowania.
Foto-relacja Msza w intencji ParafiiFoto-relacja z BierzmowaniaFoto-relacja Wizyta u StrażakówFoto-relacja Spotkanie z Mieszkańcami6-7.11.2016

„WIZYTACJA KANONICZNA„

Na mocy kan. 396 KPK „Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytować całą diecezję.” Wizyta pasterska Biskupa w parafii jest szczególnym czasem spotkania z kapłanami i wiernymi oraz jest okazją, aby wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, ofiarować każdemu słowo nadziei.
W dniach 6 -7 listopada wizytację kanoniczną w naszej parafii przeprowadził ks. bp Edward Dajczak. Podczas wizytacji ks. Biskup miał okazję spotkać się z różnymi osobami i grupami tworzącymi parafię, celebrując Msze św. w kościele parafialnym w Bińczu oraz w kościołach filialnych w Raciniewie i Wyczechach, kierując do wiernych pasterskie słowo. W niedzielne popołudnie spotkał się w remizie z OSP w Bińczu. W świetlicy wiejskiej w Bińczu spotkali się z ks. Biskupem przedstawiciele wszystkich Rad Parafialnych, które działają przy naszych kościołach wraz z „Caritas” parafialnym, Chórem Kościelnym, Radą Sołecką i Kołem Gospodyń z Bińcza.
W poniedziałek ks. Biskup odwiedził Szkołę podstawową w Bińczu i Wyczechach, gdzie spotkał się z uczniami na apelu i katechezie oraz z gronem pedagogicznym. Wieczorem podczas uroczystej Mszy św. w Bińczu udzielił naszej młodzieży (23 osoby) Sakramentu Bierzmowania.
Foto-relacja Msza w intencji ParafiiFoto-relacja z BierzmowaniaFoto-relacja Wizyta u StrażakówFoto-relacja Spotkanie z Mieszkańcami30.09.2016

„Nowi Ministrańci„
Foto-relacja18.09.2016

„Dożynki Parafialne„
14.09.2016

„Odpust w Wyczechach i poświęcenie wieży kościelnej„


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi Kochani! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszej corocznej uroczystości odpustowej w Wyczechach – święto Podwyższenia Krzyża Świętego - choć dzisiaj ma ona szczególny wymiar i oprawę.....
czytaj więcej

Odpust w Wyczechach i poświęcenie wieży kościelnej
Foto-relacja26.08.2016

„Odpust i Msza Św. w Raciniewie„

W piątek 26.08.2016 w kościele filialnym w Raciniewie o godz. 18:00 odbył się odpust i Msza Św. z okazji Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Mszę św. i Słowo Boże wygłosił ks. por. Włodzimierz Skoczeń proboszcz parafii w Czarnem.
Z Bińcza już tradycyjnie wyruszyła na odpust z piesza pielgrzymką.
Foto-relacja z Uroczystości12.06.2016

„Poświęcenie Pomnika w Raciniewie„

Z inicjatywy ks. Proboszcza stanął przy kościele w Raciniewie w miejscu byłego cmentarza niemieckiego, wielki kamień z tablicą upamiętniającą byłych mieszkańców Raciniewa. Tekst na tablicy jest w języku polskim i niemieckim. Dnia 12 czerwca 2016 r. to Miejsce Pamięci zostało poświęcone w obecności gości z Niemiec, Pana Burmistrza P. Zabrockiego oraz wielu parafian. Wielkie podziękowania należą się tym osobom, które uporządkowały teren byłego cmentarza, postawiły kamień, wykonały tablicę oraz zadbały o nasadzenia kwiatów i krzewów. Jest to dziś godne Miejsce Pamięci i piękna wizytówka Raciniewa.
Foto-relacja z Uroczystości5.06.2016

„50 –lecia Kapłaństwa
ks. Prałata Jana Giriatowicza„

W niedzielę 5 czerwca parafia Świętej Rodziny w Bińczu przeżywała niezwykłą uroczystość. Ks. Prałat Jan Giriatowicz – bińczanin – obchodził swój Jubileusz 50 –lecia Kapłaństwa. We Mszy św. uczestniczyli parafianie, rodzina ks. Jana i zaproszeni goście. Słowo Boże wygłosił ks. Prałat Zbigniew Regliński. Całą uroczystość uświetnił niezwykły występ śpiewaków: Patrycji Baczyńskiej i Piotra Pastuszka. Ważną rolę w przygotowaniu tych uroczystości miał Pan Andrzej Adamkiewicz, dziś słupczanin, ale pochodzący z Bińcza i cały czas sercem i duchem z nim związany. Po liturgii Jubilat i zaproszeni goście zjedli smaczny obiad przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w naszej świetlicy.
Ta piękna uroczystość dla wielu osób była okazją do spotkania i wspomnień. Dostojny Jubilat nieustannie podkreślał, jak wielki wpływ na Jego kapłaństwo mieli ludzi, których w latach młodości spotykał na swojej drodze, najpierw w Barkowie, a później w Bińczu. Deo Gratias! – Bogu niech będą dzięki za dar kapłaństwa w osobie ks. Jana, za Jego ofiarną pracę i wierną służbę Jezusowi. Niech Jego dalsza posługa przynosi obfite owoce, a każdy kolejny dzień niech będzie dla Niego znakiem Bożej Miłości.
Foto-relacja z Uroczystości26.06.2016

„Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa„

Chrześcijanie szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki obchodzi także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę Jezusa Chrystusa.
Uroczystość Bożego Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i radosny.
W Polsce obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej.
Foto-relacja z Uroczystości w Bińczu22.05.2016.

„Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
Kościół w Wyczechach„

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego.
Foto-relacja z Uroczystości„1050-lecie chrztu Polski
Obchody w Kołobrzegu„
„Nowy biskup pomocniczy
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej„

Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Został nim dotychczasowy dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii biskupiej w Koszalinie, ks. Krzysztof Włodarczyk.
Nominat urodził się w 1961 r. w Sławnie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie i trzyletnie studia podyplomowe na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Następnie przygotował doktorat z teologii, który obronił w 2005 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1987 r. Jako neoprezbiter został wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu. Rok później rozpoczął tworzenie Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Iłowcu k. Wałcza. Od 1989 r. był dyrektorem Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Koszalinie-Wilkowie. W 1990 r. rozpoczął też pracę w kurii, gdzie objął kierownictwo Referatu Duszpasterstwa Rodzin. Został także diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. W 2000 r. rozpoczął w Wilkowie budowę Centrum Edukacyjno-Formacyjnego, którego był później dyrektorem. W latach 1996-2003 był też asystentem kościelnym Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, a w latach 1998-2005 diecezjalnym moderatorem Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Aktualnie jest dyrektorem wydziału duszpasterskiego kurii biskupiej w Koszalinie, sędzią sądu biskupiego oraz członkiem Rady Kapłańskiej.

„Kościół Filialny w Raciniewie„
„Wymiana dachu i budowa wieży
w Wyczechach XI 2015 – III 2016„
„V Róża Różańcowa„

W Raciniewie powstała V Róża Różańcowa
pw. Matki Bożej Częstochowskiej,
więcej czytaj tu
„WielkaNoc a.d. 2016„

„Niech Zmartwychwstały Pan obudzi w nas to, co jeszcze uśpione. Niech blask Jego słowa prowadzi nas przez życie w radości i pokoju. Życzę Parafianom i wszystkim odwiedzającym naszą parafię błogosławieństwa Bożego, które płynie ze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
ALLELUJA!!!”

ks. proboszcz Igor Mackiw

„Wielki Tydzień„„Droga Krzyżowa w Bińczu„
Rekolekcje Wielkopostne
6 – 9.03.2016r.
Niedziela 06. 03.
09:00 Msza św. – Wyczechy
10:30 Msza św. – Raciniewo
12:00 Msza św. – Bińcze
17:00 Bińcze - Gorzkie Żale z kazaniem
i spotkanie dla młodzieży bierzmowanej.

Poniedziałek 07. 03.
08:30 Nauka dla dzieci – SP Wyczechy
11:00 Nauka dla dzieci – SP Bińcze
17:00 Msza św. w Raciniewie
18:00 Msza św. w Wyczechach
19:00 Msza św. w Bińczu

Wtorek 08. 03.

08:30 Nauka dla dzieci – SP Wyczechy
11:00 Nauka dla dzieci – SP Bińcze
17:00 Nauka i spowiedź w Raciniewie
18:00 Nauka i spowiedź w Wyczechach
19:00 Nauka i spowiedź w Bińczu
20:00 Msza św. w Bińczu – dla chętnych

Środa 09. 03. 08:30 Msza św. dla dzieci – SP Wyczechy
11:00 Msza św. dla dzieci – SP Bińcze
17:00 Msza św. w Raciniewie
18:00 Msza św. w Wyczechach
19:00 Msza św. w Bińczu
Rekolekcje poprowadzi ks. Krzystof Kowal – długoletni misjonarz na Wschodzie.

„Wielki Post„

„Wielki Post
w tym Roku Jubileuszowym jest sprzyjającym czasem, by wreszcie móc wyjść z wyobcowania poprzez słuchanie Słowa Bożego oraz uczynki miłosierdzia. Poprzez uczynki względem ciała dotykamy ciała Chrystusa w braciach i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego powodu uczynków względem ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie oddzielać. Bowiem właśnie wtedy, gdy grzesznik dotyka w ubogim człowieku ciała Chrystusa Ukrzyżowanego, może otrzymać w darze uświadomienie sobie, że on sam jest biednym żebrakiem… W czasie Wielkiego Postu słuchanie Słowa i wprowadzanie go w życie przygotowuje nas w najlepszy sposób do świętowania ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią zmartwychwstałego Oblubieńca...
Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego Postu, który sprzyja naszemu nawróceniu!... ”

Z Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2016.!
„Koncert w Bińczu 10.01.2016„

Dnia 10 stycznia 2016 roku w kościele parafialnym w Bińczu wystąpił Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego ze Słupska „Academia Musica”. Chórem dyrygowała Pani Jolanta Otwińska. Na koncercie usłyszeliśmy kolędy oraz inne pieśni sakralne. Dziękujemy za tę niezwykle bogatą ucztę wrażeń muzycznych, za piękno dźwięków i harmonii, które przepełniły naszą świątynię, a przez to i nasze dusze. Bogu niech będą dzięki za ten cudowny dar muzyki oraz za tych, którzy to zorganizowali. Inicjatorem koncertu był Pan Andrzej Adamkiewicz ze Słupska, a pomógł Mu w zorganizowaniu przyjazdu chóru do Bińcza ks. Jan Giriatowicz oraz Pan Mirosław Pająk – właściciel firmy przewozowej. Dziękujemy także naszemu Kołu Gospodyń z Bińcza oraz darczyńcom za ciasto i przygotowanie obiadu w świetlicy dla artystów. Koncert był okazją, by wesprzeć odbudowę Gontyny w Bińczu. Zebraliśmy 850 zł.
Deo Gratias!
Koncert w Bińczu 10.01.2016