24-31.12. 2017 r.

„Narodzenie Pańskie 2017„
Nasze Kościoły i Odpust Parafialny

24.12.2017 r.

Drodzy Parafianie i Czcigodni Goście!


„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.”


Ks. Jan Twardowski
I niech to wszystko się spełni w Waszych domach i w Waszych Rodzinach. Niech Wam wszystkim Dziecię błogosławi, aby każdy z Was żył pięknie, i aby każdy z Was się zbawił. Zdrowych, spokojnych świąt i jak najlepszego Nowego 2018 Roku, życzy z całego serca

Ks. Igor Mackiw03.12.2017 r.

Adwent

Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyna się nowy Rok Liturgiczny. Kościół na nowo wzywa swoich wiernych do głębszej refleksji nad tajemnicą Chrystusa, która nigdy nie wyczerpuje się w wymiarze ram czasowych nakreślonych przez człowieka. Z Chrystusem, który jest początkiem i końcem wszystkiego, ludzkość pielgrzymuje ku pełni Królestwa Bożego, które On sam zapoczątkował poprzez swoje wcielenie, zbawczą mękę na krzyżu i zmartwychwstanie.
Adwent jest synonimem nadziei na powrót Chrystusa. On ciągle do nas przychodzi w swoim Słowie, w sakramentach świętych. Jednak oczekujemy również Jego ostatecznego przyjścia przy końcu czasów, kiedy wszyscy poznamy całą prawdę o Bogu. Dlatego też w czasie Adwentu Słowo Boże stawia przed wiernymi zadanie wzmożonej duchowej czujności, otwarcia serc i umysłów dla Chrystusa. Mamy dobrze przygotować się na spotkanie z Panem, aby ten dzień nie zaskoczył nas "jak złodziej w nocy". W tym przygotowaniu wspaniale pomaga nam Maryja, która pierwsza zawierzyła Bożemu Słowu i wypełniła je do końca.27.08.2017 r.

Poświęcenie groty Matki Bożej z Lourdes

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym niezwykłym miejscu. Witam Burmistrza Miasta i Gminy Czarne – Pana Piotra Zabrockiego wraz ze współpracownikami, Pana Adama Breska – Przewodniczącego Rady Miasta. Cieszę się obecnością naszych Radnych z Powiatu i Gminy. Witam wszystkie nasze Sołectwa, Koła Gospodyń, OSP Bińcze. Witam kapłanów, wśród nich szczególnego, ks. Piotra Krupę – Misjonarza Świętej Rodziny, który wygłosi do nas Słowo Boże. Jest wśród nas były proboszcz Bińcza - ks. Marian Kopeć. Obiecał, że pojawi się, choć niestety się spóźni ks. Jan Guss - brat śp. Ks. Leona Gussa, byłego proboszcza w Bińczu. Jest także, jak zawsze wierny Bińczowi ks. Jan Giriatowicz – rodem z Bińcza. Są księża: Tadeusz Gorla i Rafał Zabłoński – których dobrze znacie, moi serdeczni przyjaciele i myślę, że i przyjaciele Bińcza. Witam kapłanów z Dekanatu Czarne.
Witam wszystkich Czcigodnych Gości i Drogich Parafian. Dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie z okazji Dożynek Parafialnych i poświęcenia odbudowanej Groty. Dobrze wszyscy wiemy, że to miejsce jeszcze niedawno wyglądało zupełnie inaczej. Wyglądało tak, jak je opisuje w swoich wspomnieniach ks. Lech Tomaszczyk – Misjonarz Świętej Rodziny, posłuchajcie:
„Dnia 26 stycznia 1998 roku - a więc prawie 20 lat temu - nawiedziłem stare moje miejsca w Bińczu. Wróciłem do moich duchowych korzeni. Wróciłem i oniemiałem ze zdziwienia. To niemożliwe! – krzyknąłem. Stanąłem w miejscu, gdzie kiedyś stał krzyż. Ze łzami w oczach wpatrywałem się w miejsce, gdzie kiedyś kwitło życie w pięknym, okazałym klasztorze... Została jeszcze grota Matki Bożej zdewastowana i zaśmiecona. Stoi, bo jest reliktem świętości tamtych lat i krzyczy do swoich dzieci: Ludu mój ludu, cóżem ci uczyniła? Przepraszam Cię Maryjo za nich. Wyjechałem przygnębiony…”.
Siostry i Bracia!
Wszystko to bardzo smutna prawda. To historia, której trzeba się wstydzić. Dlatego stojąc dzisiaj w tym miejscy, już jakże innym, odmienionym, chcę powiedzieć razem z Wami: PRZEPRASZAM. Przepraszam, za wypędzenie misjonarzy, przepraszam za zniszczony klasztor i zdewastowaną grotę, za wyrzucony krzyż. Przepraszam za tych, którzy to zrobili i za tych, którzy nic nie zrobili, bo było im to wtedy całkowicie obojętne. Moi Kochani! Ale nie mówię tego wszystkiego, by popadać w smutek. Mówię to, byśmy bijąc się pokornie w piersi, uczyli siebie i młode pokolenie, że prawdziwą wolność miłością się mierzy, nie agresją, nie dewastacją, nie niszczeniem.
Dzisiaj Bogu dziękuję i Wam wszystkim za to, że mogę tutaj, teraz zaśpiewać Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy. Poczytuję to sobie za wielką łaskę od Pana Boga i od Was, że to miejsce stało się na nowo miejscem szczególnej obecności Boga i Jego Matki Maryi. Gdy przyszedłem do Was przed czterema laty, w tym miejscu w parku nie widziałem niczego szczególnego, po prostu zarośnięta góra kamieni – gontyna, bo tak o niej mówiliście. Nie wiedziałem też o historii tego miejsca. To dopiero Wasza pamięć i Wasze wspomnienia pomogły mi odkryć to miejsce. Dla wielu mieszkańców Bińcza ta niewidzialna nić więzi z Misjonarzami, którzy tu kiedyś byli, nigdy nie została zerwana. Wielu z Was odwiedza przecież sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej, od 4 lat jeździmy tam nawet rowerami z pielgrzymką, niektórzy z Was jeżdżą tam na odpust, na cmentarzu w Górce Klasztornej odwiedzacie groby kapłanów, którzy tu kiedyś pracowali. Myślę zatem, że dla tych z Was, którzy mają w swej pamięci ciągle żywe wspomnienia z obecności Misjonarzy Świętej Rodziny to miejsce – grota, zawsze było święte i pewno ze łzą w oku patrzyliście na umierającą grotę. Dzisiaj, patrzycie ze łzą w oku, ale z radości, że grota powstała z ruin.
Poeta Adam Asnyk napisał: „... nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość stoi tam na straży, i wy winniście im cześć…”. Oddajemy zatem cześć i szacunek na nowo temu miejscu, które jest pięknym świadectwem czasów, gdy w Bińczu żyli i pracowali Misjonarze Świętej Rodziny. Od wielu lat ta idea odbudowy groty żyła w sercach wielu mieszkańców Bińcza, by wreszcie idea stała się faktem. Po 60 latach do parku w Bińczu powróciła Matka Boża z Lourdes i św. Bernadeta, powróciła grota. Powróciła, bo znaleźli się ludzie, którzy swoim zaangażowaniem, pracą i ofiarnością wspierali to niezwykłe dzieło. Powróciła, dzięki Wam. Dziękuję zatem bardzo całej Radzie Sołeckiej Bińcza oraz naszemu przedstawicielowi w Gminie – Radnemu Panu Bartkowi Badzińskiemu – to ich praca i wręcz determinacja pomogła w odbudowie groty, a także fundusze sołeckie, które były przekazywane na ten cel. Dziękuję Urzędowi Miasta i Gminy w Czarnem za dofinansowanie tego dzieła i wszelką pomoc, dziękuję Misjonarzom Świętej Rodziny oraz Państwu Joannie i Józefowi Girjatowicz za szczególną ofiarność. Anonimowa Rodzina ufundowała figurę Matki Bożej i Św. Bernadety. Bóg zapłać! Dziękuję wszystkim darczyńcom, a jest Was bardzo wielu. Wasze składane ofiary przy okazji festynu parafialnego czy uroczystości i koncertów, pomogły odbudować grotę. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i siły, swoje traktory i inne maszyny, by to miejsce było widoczne dla świata. Dziękuję firmie kamieniarsko – budowlanej z Łobżenicy, która pracowała przy odbudowie grotę.
Deo gratias! Bogu niech będą dzięki za Was wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogliście w odbudowaniu groty. Dzisiaj, dzięki Wam ten „ołtarz przeszłości” już nie krzyczy, tak jak wspominał to ks. Misjonarz. Dzisiaj to miejsce przepełnione jest naszą modlitwą i niech ta grota od dzisiaj żyje na Bożą chwałę i chwałę Maryi, niech żyje dla dobra duchowego nas wszystkich, i tych, którzy będą tu przychodzili, by się modlić.


Artykuł i Galeria w Gościu Niedzielnym Poświęcenie groty Matki Bożej z Lourdes


Poświęcenie Groty Matki Bożej z Lourdes Bińcze 27.08.2017 r.
Foto-Galeria


1.08.2017 r.

Grota Wczoraj i Dziś
Pamiątka po klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny, którzy przebywali w Bińczu w latach 1928-1961. Grota została wybudowana w 1937 r.
W 2017 r. dzięki inicjatywie, ofiarności i pracy wielu osób grota odzyskała swój dawny blask.

Erinnerung an das Kloster der Missionare von der Heiligen Familie, die 1928-1961 in Bińcze in den Jahren. Grotte wurde 1937 gebaut. Im Jahr 2017. Die Initiative, die Großzügigkeit und die Arbeit vieler Menschen Höhle wieder seinen alten Glanz.


Grota Wczoraj i Dziś Foto-Galeria1.07. 2017 r.

„Pielgrzymka do Górki Klasztornej„


IV pielgrzymka rowerowa z Bińcza do Górki Klasztornej. Dziękuję wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, a było nas 25 rowerzystów - najmłodsza to Julia Gwizdała lat 12, a najstarszy to 77 – letni Pan Czesław Witkiewicz. Byli także goście z Sianowa i Gdyni.
W Bazylice modliliśmy się podczas Mszy świętej w intencji Całej Naszej Parafii. Pięknie dziękuję osobom, które pomogły nam wrócić, przetransportowali nasze rowery, a byli to Panowie: Maciej i Bogdan Gwizdała, Marek Patalas, Adam Chodorski, Andrzej Różek, Janusz Wręczycki. Bóg zapłać!
Do zobaczenia za rok!!! – mam nadzieję!


Pielgrzymka do Górki Klasztornej15.06. 2017 r.

„Boże Ciało„
4.06. 2017 r.

„Pierwsza Komunia Święta„

Sakrament I Komunii Świętej w kościele parafialnym w Bińczu.
I Komunia Święta – uroczystość, w której podczas Mszy wierni ochrzczeni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa pod postacią Chleba. Do I Komunii Świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na Mszy Świętej przemianę. I Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących, zwykle dzieci i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.


Komunia Święta foto-galeria11.05. 2017 r.

„Pielgrzymka do Czernic„


Pielgrzymka do Czernic


Na zaproszenie ks. Jana Guss uczestniczyliśmy we Mszy św. odpustowej ku czci Matki Bożej Fatimskiej w Czernicach.
Po drodze zatrzymaliśmy się przy kościele w Lipce, gdzie pochowany jest ks. Leon Guss – były proboszcz Bińcza.


7. 05. 2017 r.

„ Tabernakulum, przed i po renowacji„Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Kliknij na zdięcie aby powiększyć

Ofiarodawcy

Elżbieta i Mirosław Nowakowscy

Danuta Kałdowska

Paulina i Eugeniusz Wojsa

Irena i Jan Waligórscy

ks. Tadeusz Gorla

Katarzyna Mackiw

16-17. 04. 2017 r.

„ Nasze kościoły filialne pięknie udekorowane na święta„

13-16 04. 2017 r.

„Wielki tydzień 2017!„
14. 04. 2017 r.

„CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!„
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły Wam:

radość, która dostrzega piękno małych rzeczy, nadzieję,
która nie gaśnie kiedy marzenia wydają się być dalekie,
pokój, który koi kiedy wszystko wyprowadza z równowagi,
wiarę, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża
- tego wszystkiego oraz wiele więcej…
Wszystkim Drogim Parafianom
i Czcigodnym Gościom
obfitych łask i błogosławieństwa
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkiej Nocy życząKsiądz Igor Mackiw

oraz Kleryk Piotr Towarnicki

26. – 29. 03. 2017 r.

„REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE„


Niedziela 26. 03.
9:00 Msza św. – Wyczechy
10:30 Msza św. – Raciniewo
12:00 Msza św. – Bińcze
17:00 Bińcze - Gorzkie Żale.Poniedziałek 27. 03.
8:30 Nauka dla dzieci – SP Wyczechy
11:00 Nauka dla dzieci – SP Bińcze
17:00 Msza św. w Raciniewie
18:00 Msza św. w Wyczechach
19:00 Msza św. w Bińczu

Wtorek 28. 03.
8:30 Nauka dla dzieci – SP Wyczechy
11:00 Nauka dla dzieci – SP Bińcze
17:00 Msza św. w Raciniewie
18:00 Msza św. w Wyczechach
19:00 Msza św. w Bińczu

Środa 29. 03.
8:30 Spowiedź i Msza św. dla dzieci – SP Wyczechy
11:00 Spowiedź i Msza św. dla dzieci – SP Bińcze
17:00 Spowiedź i Msza św. w Raciniewie
18:00 Spowiedź i Msza św. w Wyczechach
19:00 Spowiedź i Msza św. w Bińczu

Rekolekcje poprowadzi ks. Proboszcz Tomasz Szewczyk.

1.03.2017

„WIELKI POST
ANNO DOMINI 2017„

Karnawał dobiegł końca. Ucichły zabawy, bale i przyjęcia. Od dzisiaj mówią do nas w Kościele: ” Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Wielki Post to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła. Z liturgii znika radosne „Alleluja” i hymn „Chwała na wysokości Bogu”, a dominującym kolorem szat liturgicznych staje się fiolet.
Jeden z hymnów liturgicznych następująco wyrażają istotę tego okresu: „Dałeś nam przykład, o Jezu, czterdziestu dni umartwienia; aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skruchy”.
Cały okres Wielkiego Postu jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jałmużny i wzmożonej modlitwy. Szczególnymi nabożeństwami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odprawiana zwykle w piątki oraz niedzielne Gorzkie Żale. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że bez nawrócenia serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie — nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia takiej postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne”.
W tym roku przeżywamy setną rocznicę Objawień Matki Bożej w Fatimie (1917 – 2017). Matka Boża prosiła dzieci fatimskie, by pokutowały za grzeszników. Po stu latach ta prośba jest ciągle aktualna.
POKUTUJCIE!

6.01.2017

„Objawienie Pańskie
Święto Trzech Króli„