24.12.2020 r.

Narodzenie Pańskie A.D. 2020
„Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!”


2 Tes 1, 2

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę Wam, Drodzy Parafianie i Czcigodni Goście, złożyć życzenia, aby Boża Dziecina, która z takim zaufaniem oddaje się w ludzkie ręce, wypraszała wszelkie potrzebne łaski dla Was i dla Waszych bliskich.
Niech Narodzona Dziecina otwiera Wasze serca:
na wiarę, która dodaje sił;
na nadzieję, która rozjaśnia mroki;
na miłość, która wszystko umacnia.
W tym trudnym czasie otwórzmy serca i wspierajmy się wzajemnie, zarażajmy ludzi spokojem, radością i nadzieją – to najlepsze lekarstwo. Niech Boże błogosławieństwo spocznie na nas wszystkich i ożywia nasze życie w Nowym Roku Pańskim 2021.

SZCZĘŚĆ WAM BOŻE !


Nasze Kościoły Foto-Galeria Kliknij Tu


29.11.2020 r.

ADWENT - czekamy na...
25.10.2020 r.

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKIPRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych. Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią. W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i z drowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę. W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji. W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

Bp Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

27.09.2020 r.

Sołectwo Bińcze z ogólnopolskim wyróżnieniem za uratowanie maryjnej groty

Wieś została doceniona na szczeblu całego kraju za najlepszą inicjatywę wykonaną z funduszu sołeckiego.

Artykuł w Gościu Niedzielnym

15.09.2020 r.

Uroczystości w Wyczechach.Od lat wierni z parafii w Bińczu wędrują na odpust do Wyczech na piechotę. W tym roku pielgrzymował z nimi biskup, który pobłogosławił przykościelną Golgotę - świadectwo wiary niedużej wsi.

Odust w Wyczechach - Artykuł i galeria w Gościu Niedzielnym

27.06.2020 r.

VII Pielgrzymka rowerowa do Górki Klasztornej.VII Pielgrzymka rowerowa do Górki Klasztornej.
Jak się okazuje, nie jest to już tylko parafialna pielgrzymka. W tym roku wśród nas byli goście z Czarnego, Rzeczenicy i Szczecinka. O godz. 14.00 w Sanktuarium Maryjnym odprawiliśmy Mszę św. w intencji całej Parafii.

7.06.2020 r.

Msza Święta Prymicyja ks Krzysztofa SzumilasaPRYMICJE
Ks. Krzysztof Szumilas - nowo wyświęcony kapłan naszej diecezji czyli Neoprezbiter, odprawił we wszystkich naszych kościołach Msze św. PRYMICYJNE. Razem z ks. Prymicjantem byli jego Rodzice, Siostra oraz Rodzina. To wielkie święto dla całej Parafii. Końcowym akordem Mszy św. PRYMICYJNEJ jest specjalne błogosławieństwo, którego neoprezbiter udzielił zgromadzonym poprzez nałożenie na głowę rąk i wypowiedzenie specjalnej formuły. Każdy z uczestników tej wyjątkowej Mszy św. otrzymał również na pamiątkę obrazek prymicyjny. Na obrazku znajduje się hasło, szczególnie ważne dla ks. Krzysztofa, niejako określające jego kapłaństwo. Są to słowa św. Augustyna "Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie". Na koniec Mszy św. były podziękowania, łzy wzruszenia oraz życzenia. Ks. Krzysztof od września rozpoczyna pracę jako wikariusz w parafii Świętego Michała Archanioła w Jastrow

Foto-Galeria Kliknij Tu


12-13.04.2020 r.

Zmartwychwstanie PańskieNasze Kościoły w Wielkanoc 2020


Kościół w BińczuKościół w Raciniewie...........................................Kościół w Wyczechach5.04.2020 r.

Wielki Tydzień


Jak przeżyć po chrześcijańsku
Wielki Tydzień


Niedziela Palmowa

– Zrobić z gałązek palmę (można w sobotę).
– Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawić na widocznym miejscu,
– Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza 21, 1-17.
– Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunie duchowo.
– 20.30 modlitwa różańcowa

Wielki Czwartek

– Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu.
– Wspólnie zjeść kolacje, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem.
– Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii  św. Jan rozdział 13 i 14
– Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu I Kor 11,17-34.
– Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunie duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus  mieszka w naszym sercu.
– Odśpiewać Pieśń „Ogrodzie Oliwny”…
– 20.30 – modlitwa różańcowa 

Wielki Piątek

– W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa
– Ustawmy krzyż w naszych oknach.
– Jeśli to możliwe o godz. 15.00 odprawmy „Drogę krzyżową” połączoną z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
– Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana rozdział 18 i 19
– Wysłuchać przez radio lub TV Liturgię i przyjąć Komunie duchowo.
– Złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa.
– 20.30 modlitwa różańcowa

Wielka Sobota

– Śpiewamy pieśni Wielkopostne
– Przygotować kosz świąteczny, ja co roku.
– Poświęcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jajka, dary i pokropić wodą święconą.
– Po kolacji zaśpiewać Jedną z pieśni wielkanocnych
– Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunie duchowo.
– Na zakończenie odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne. Alleluja!.
– 20.30 modlitwa różańcowa

Wielka Niedziela

– Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii św. Jana rozdział 20
– Życzenia przy poświęconym jajku
– Śniadanie. Po nim Pieśń Wielkanocna. „Zwycięzca śmierci”… Alleluja!
– Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunie duchowo.
– 20.30 modlitwa różańcowa3.04.2020 r.

Komunikat

Drodzy Parafianie!

Msze Święte w naszych Kościołach sprawowane są według ustalonego parafialnego porządku. Zamówione Msze św. są odprawiane. Zachęcam, abyśmy każdego dnia o godz. 20:30 łączyli się we wspólnej modlitwie Różańcowej w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę zatrzymania epidemii.

W NIEDZIELĘ PALMOWĄ oraz w WIELKI CZWARTEK, WIELKI PIĄTEK, WIELKĄ SOBOTĘ, NIEDZIELĘ i PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY wszystkie nasze kościoły będą otwarte od godz. 10:00 do 21:00. WSZĘDZIE BĘDZIE WYSTAWIONY NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT I ADORACJA.
Zachęcam i zapraszam. Znajdźcie czas, by skierować się do świątyni na choćby krótką, osobistą modlitwę.
Wielki Czwartek godz. 18:00 – Msza św. w Wyczechach
Wielki Piątek godz. 18:00 – Liturgia w Raciniewie
Wielka Sobota godz. 21:00 – Msza św. w Bińczu

Jezu, lekarzu dusz i ciał, wspieraj nas każdego dnia!Ks. Proboszcz

26.02.2020 r.

Wielki PostNasze Koścoiły Wielki Post 2020

Kościół w Bińczu


Kościół w Raciniewie


Kościół w Wyczechach
12.01.2020 r.

12 stycznia - Niedziela Chrztu PańskiegoNa Mszy św. gościliśmy ks. Mariusza Kowalskiego - salezjanina pochodzącego z naszej parafii. Ks. Mariusz pracuje w Bydgoszczy. Jest dyrektorem szkoły katolickiej.

Foto-Galeria Kliknij Tu


6.01.2020 r.

6 stycznia - Uroczystość Trzech Króli
poświęcenie książeczek dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej.