„PODZIĘKOWANIE ZA ANNO DOMINI 2016„
   

Spoglądając na miniony rok 2016 pragnę Bogu i Wam podziękować za wszystko, co ubogaciło naszą parafię: - Za wszystkie dzieci ochrzczone, których było 20; trzeba zauważyć, że tylko ośmioro z nich urodziło się w sakramentalnych związkach małżeńskich, pozostałe – 12 - związki są to tylko kontrakty cywilne lub w ogóle bez żadnego związku.

- za dzieci z klasy III, a było ich 18, które w maju przystąpiły po raz pierwszy do spowiedzi świętej i Komunii świętej.

- za młodzież, 23 osoby - które w listopadzie przyjęły Sakrament Bierzmowania.

- Za młodych, których Duch św. umocnił w sakramencie małżeństwa, a było ich w minionym roku – 4 pary – wszystkie z naszej parafii;

- Za dusze pojednanie z Bogiem, które odeszły do wieczności w roku 2016, a było ich 17 – 2 osoby nie przyjęły żadnych sakramentów przed śmiercią. Za nich wszystkich wołajmy: wieczny odpoczynek ….

- przez cały rok odwiedzam w I piątki miesiąca z posługą sakramentalną chorych i starszych z naszej Parafii – to 14 osób.

Dziękuję Panu Bogu za to, że możemy spotykać się w czwartki na Mszy św. szkolnej w Wyczechach z udziałem dzieci, a w piątki w Bińczu – choć niestety w kościele parafialnym ciągle jest tych dzieci mało.

We wtorki po Mszy św. w kościele parafialnym trwa godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Nigdy Pan Jezus nie jest sam - i za to Wam dziękuję.

Dziękuję najliczniejszej naszej wspólnocie – to Żywy Różaniec (jest Was około 90 osób – 5 niepełnych róż). Bóg zapłać za Waszą codzienną modlitwę różańcową. Bardzo chciałbym, żeby nasze róże wreszcie były pełne. Bardzo dziękuję, że powstała róża w Raciniewie.

Obecnie ministranci w parafii to 28 osób. Bińcze – 12 w tym 2 dziewczynki; Wyczechy – 12, Raciniewo – 4. Dziękuję chłopcom i dziewczynkom za piękne świadectwo przynależności do Jezusa. Dziękuję także wszystkim naszym lektorom – czytającym podczas Mszy św. W tym miejscu chcę podziękować i pogratulować jeszcze raz najlepszym ministrantom, a są to: w Bińczu – Dawid Misztal, w Wyczechach - Jakub Szymaniak i w Raciniewie – Mateusz Pukownik. Gratuluję i dziękuję Wam i Waszym Rodzicom!

Dziękuję za wielu parafian tak bardzo oddanych Bożej sprawie dla dobra naszej rodziny parafialnej poprzez czyny i ofiarność, której nie brakowało w ciągu całego minionego roku. Dziękuję za Wasze ofiary, które są zbierane po domach. Dziękuję także tym, którzy to robią.

W parafii zostały przeprowadzone rekolekcje parafialne i szkolne w Wielkim Poście. Frekwencja była bardzo dobra. Dziękuję gronu nauczycielskiemu za opiekę nad dziećmi, a wszystkim wiernym za udział. W czasie Wielkiego Postu wyruszyliśmy po raz drugi na Drogę Krzyżową przez Bińcze.

Były – jak co roku – piesze pielgrzymki na odpusty do: Raciniewa i Wyczech. Odbyła się także w wakacje rowerowa pielgrzymka do Górki Klasztornej, choć bardzo mała – bo tylko 3 osoby, ale cierpliwie ufam, że będzie nas powoli przybywało. Autokarem pojechaliśmy na pielgrzymkę szlakiem Jana Pawła II po Koszalinie i okolicach, oraz na Mszę z modlitwą o uzdrowienie do Nowej Cerkwi.

W listopadzie gościliśmy wśród nas ks. Bpa Edwarda Dajczaka, który wizytował naszą parafią.

Dzięki Wam drodzy parafianie i dzięki wielu darczyńcom nasz kościół w Wyczechach ma piękną wieżę. Powoli przygotowujemy się do prac przy elewacji kościoła. W Raciniewie są nowe meble w zachrystii, nowe sedilia, a przy kościele powstało pięknie zagospodarowane miejsce pamięci. W Bińczu trwają pracę przy uporządkowaniu terenu przy kościele. Spora część jest już wyłożona starobrukiem. Kilka osób z Bińcza bardzo pomogło przy rozbiórce starego płotu. Na wiosnę będziemy chcieli zacząć stawiać nowy płot. W Bińczu w parku trwają prace przy odbudowie groty – gontyny.

Dziękuję naszym wszystkim Kołom Gospodyń, Radom Sołeckim z Sołtysami na czele, naszemu Caritas i Straży Pożarnej z Bińcza i Radom Parafialnym za aktywne włączanie się we wszelkie akcje religijno – społeczne czy to na naszych wsiach czy w kościele. Dziękuję Straży Pożarnej za całoroczną asystę podczas naszych rozmaitych procesji i uroczystości.

Dziękuję naszemu chórowi parafialnemu, który jest prawie zawsze na niedzielnych Mszach św. i na uroczystościach kościelnych. Podziękowania należą się naszemu organiście. Dziękuję także małej scholii w Bińczu – naszym dziewczynkom, które śpiewają psalmy na Mszach szkolnych.

Parafianom za opiekę nad naszymi wszystkimi świątyniami. Dziękuję wszystkim, którzy nie patrząc na innych, którym jest to obojętne, przychodzą co tydzień, by utrzymać czystość w naszych Kościołach, czy robią dekoracje okolicznościowe – w Bińczu są to Panie: Jolanta Remus i Agnieszka Szeliga.. Bóg zapłać! Dziękuję tym, którzy dbają o czystość szat liturgicznych, obrusów i bielizny kielichowej. Za porządek i estetykę także wokół naszych świątyń.

Czuję się w obowiązku jako proboszcz podkreślić bardzo dobrą współpracę z władzami Powiatu człuchowskiego oraz miasta i gminy Czarne. Dziękuje Radnym, szczególnie mieszkającym na terenie naszej parafii.

Nasza parafia istnieje w Internecie, a to dzięki Panu Wiesławowi Wawryszczuk, który systematycznie uaktualnia informacje na naszej stronie, oraz dzięki Panu Andrzejowi Remus, którego zdjęcia ubogacają naszą parafialną stronę. Bóg Wam zapłać!

Drogim parafianom, wszystkim darczyńcom, za wszelki dobro i trud podjęty dla pomnożenia chwały Bożej i budowania parafialnej wspólnoty miłości - serdecznie dziękuję.

BÓG WAM ZAPŁAĆ!

ks. Igor Mackiw


proboszcz