INTENCJE RÓŻAŃCOWE
PAPIESKIE, PARAFIALNE I DIECEZJALNE

NA ROK 2022StyczeńIntencja papieska:
Aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Intencja parafialna:
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla naszych bliskich żyjących za granicą.
Intencja diecezjalna:
O owocne wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego dla członków  synodu diecezjalnego.LutyIntencja papieska:
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.
Intencja parafialna:
Za naszych biskupów, o Bożą moc dla nich i łaskę Ducha Świętego w kierowaniu naszą diecezją.
Intencja diecezjalna:
O nowych członków i rozwój parafialnych róż Żywego Różańca.MarzecIntencja papieska:
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.
Intencja parafialna:
Za naszych strażaków z OSP Bińcze, by Pan im błogosławił i zawsze chronił podczas akcji ratunkowych.
Intencja diecezjalna:
O odnowę życia religijnego w naszych rodzinach i parafiach.KwiecieńIntencja papieska:
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.
Intencja parafialna:
Za naszą służbę zdrowia, szczególnie za naszych lekarzy i pielęgniarki, z którymi mamy kontakt w przychodniach i szpitalach. Niech Boża mądrość błogosławieństwo wspiera ich w służbie drugiemu człowiekowi.
Intencja diecezjalna:
O żywą wiarę dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych oraz ich rodzin.MajIntencja papieska:
Aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.
Intencja parafialna:
Dziękczynna za otrzymane łaski.
Intencja diecezjalna:
O świętych kapłanów dla naszej diecezji.CzerwiecIntencja papieska:
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.
Intencja parafialna:
Za naszą diecezję koszalińsko – kołobrzeską z racji Jubileuszu 50 – lecia jej istnienia.
Intencja diecezjalna:
LipiecIntencja papieska:
W intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.
Intencja parafialna:
Za nasze wspólnoty Kół Gospodyń Wiejskich w parafii, dziękując za ich zaangażowanie i prace z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich.
Intencja diecezjalna:
SierpieńIntencja papieska:
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.
Intencja parafialna:
Za wszystkich troszczących się o nasze świątynie i tereny wokół nich, za tych, którzy o nie dbają, sprzątają, dekorują. Niech Bóg ma ich w swojej opiece, po stokroć wynagrodzi im ich troskę i pracę.
Intencja diecezjalna:
WrzesieńIntencja papieska:
Aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.
Intencja parafialna:
O łaskę powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnie z naszej wspólnoty.
Intencja diecezjalna:
PazdziernikIntencja papieska:
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości.
Intencja parafialna:
Dziękując Bogu za wspólnoty różańcowe w naszej parafii, prosimy o nowych członków, a zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.
Intencja diecezjalna:
ListopadZa dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ aby miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.
Intencja parafialna:
Za zmarłych naszych Rodziców Chrzestnych.
Intencja diecezjalna:
GrudzieńIntencja papieska:
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.
Intencja parafialna:
Za naszych Sołtysów i Rady Sołeckie i Radnych Gmin, o zdrowie, Boże łaski i światło Ducha Świętego dla nich w służbie na rzecz naszych wsi.
Intencja diecezjalna: