INTENCJE RÓŻAŃCOWE PAPIESKIE I PARAFIALNE

NA ROK 2018StyczeńIntencja ogólna:
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Intencja parafialna:
O umocnienie duchowe i otwartość na Bożą łaskę dla Parafian słabej wiary, leniwych i oziębłych duchowo.LutyIntencja ogólna:
Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
Intencja parafialna:
Polecamy wdowy i wdowców, aby pełni nadziei nie poddawali się rozpaczy z powodu rozstania ze współmałżonkiem, ale przez modlitwę troszczyli się o ich los w wieczności.MarzecIntencja ogólna:
Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.
Intencja parafialna:
Za trwający w naszej diecezji Synod, o mądrość i światło Ducha Świętego dla wszystkich członków Synodu i Boże owoce.KwiecieńIntencja ogólna:
O pokój na świecie.
Intencja parafialna:
O ochronę naszych dzieci i młodzieży przed wszelkimi środkami uzależniającymi.MajIntencja ogólna:
Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Intencja parafialna:
Za wszystkich, dzięki którym została odbudowana grota Matki Bożej w Bińczu.CzerwiecIntencja ogólna:
Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
Intencja parafialna:
Módlmy się za małżonków, którzy są bezdzietni, a bardzo pragną mieć dzieci. Oni tęsknią za radością przekazania życia. Prosimy Cię Panie, obdarz ich darem potomstwa.LipiecIntencja ogólna:
Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
Intencja parafialna:
O Boże błogosławieństwo i dobrą pogodę dla naszych gospodarzy na czas zbiorów.SierpieńIntencja ogólna:
Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
Intencja parafialna:
Za wszystkich darczyńców naszej Parafii.WrzesieńIntencja ogólna:
Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
Intencja parafialna:
O powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej parafii.PazdziernikIntencja ogólna:
Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.
Intencja parafialna:
Przez wstawiennictwo MB Różańcowej módlmy się wszystkich, którzy nie chcą zawrzeć Sakramentu Małżeństwa, aby zerwali z grzechem, w jakim żyją i z Bożą pomocą stanęli na ślubnym kobiercu.ListopadIntencja ogólna:
Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
Intencja parafialna:
O radość nieba dla zmarłych z naszych Rodzin.GrudzieńIntencja ogólna:
Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.
Intencja parafialna:
Dziękczynna za wszystkich, którzy angażują się w życie naszej wspólnoty parafialnej.