INTENCJE RÓŻAŃCOWE
PAPIESKIE, PARAFIALNE I DIECEZJALNE

NA ROK 2021StyczeńIntencja papieska:
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi
Intencja parafialna:
O łaskę zatrzymania pandemii i ratunek dla nas i całego świata.
Intencja diecezjalna:
LutyIntencja papieska:
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
Intencja parafialna:
Przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes o łaskę zdrowia dla chorych z naszej wspólnoty parafialnej i dla zarażonych koronawirusem.
Intencja diecezjalna:
MarzecIntencja papieska:
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.
Intencja parafialna:
Za cały personel medyczny w Polsce, dziękując za ich prace prosimy o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Nich.
Intencja diecezjalna:
KwiecieńIntencja papieska:
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.
Intencja parafialna:
O łaskę nawrócenia i dobrej spowiedzi dla tych, którzy odeszli od wiary i Kościoła, aby nie zatracili swego życia na wieki.
Intencja diecezjalna:
MajIntencja papieska:
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.
Intencja parafialna:
Za młodych ludzi z naszej parafii, oby godnie, w duchu chrześcijańskim wypełniali swoje obowiązki małżeńskie i rodzicielskie.
Intencja diecezjalna:
CzerwiecIntencja papieska:
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.
Intencja parafialna:
O powołania kapłański, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii.
Intencja diecezjalna:
LipiecIntencja papieska:
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
Intencja parafialna:
O Boże błogosławieństwo i dobrą pogodę dla wszystkich pracujących na roli.
Intencja diecezjalna:
SierpieńIntencja papieska:
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.
Intencja parafialna:
Za Dobroczyńców naszej parafii – o błogosławieństwo dla żyjących, a dla zmarłych o łaskę nieba.
Intencja diecezjalna:
WrzesieńIntencja papieska:
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
Intencja parafialna:
Dziękczynna za ludzi, od których doświadczyliśmy jakiekolwiek dobra.
Intencja diecezjalna:
PazdziernikIntencja papieska:
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.
Intencja parafialna:
Za tych, wobec których mamy jakieś żale i urazy – o łaskę uleczenie serca.
Intencja diecezjalna:
ListopadMódlmy się, aby osoby cierpiące na depresję znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.
Intencja parafialna:
Za Parafian, którzy potrzebują Kościoła tylko dla chrztu czy pogrzebu – niech odnajdą Boga w swoim sercu i w życiu, by we wspólnocie, do której zostali włączeni kiedyś przez chrzest, odbudowali swoją relację z żywym i prawdziwym Bogiem.
Intencja diecezjalna:
GrudzieńIntencja papieska:
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego
Intencja parafialna:
Za dotkniętych wszelkimi nałogami – o łaskę wyrwania z sideł złego ducha.
Intencja diecezjalna: