INTENCJE RÓŻAŃCOWE
PAPIESKIE, PARAFIALNE I DIECEZJALNE

NA ROK 2019StyczeńIntencja papieska:
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii.
Intencja parafialna:
W intencji naszych sąsiadów.
Intencja diecezjalna:
Aby chorzy, cierpiący i starsi byli otoczeni należnym szacunkiem oraz cieszyli się zdrowiem duszy i ciała.LutyIntencja papieska:
Za ofiary przemocy. O wielkoduszne przyjmowanie i pomoc ofiarom handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.
Intencja parafialna:
Za nasze rodziny, w których panuje problem alkoholowy.
Intencja diecezjalna:
Aby nasi bliscy, którzy są obojętni na Boga lub zagubieni duchowo doświadczyli w swoim życiu spotkania z żywym Bogiem.MarzecIntencja papieska:
Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.
Intencja parafialna:
Za naszych Parafian, którzy żyją za granicą.
Intencja diecezjalna:
Aby prace parafialnych zespołów synodalnych przyczyniły się do wzrostu współodpowiedzialności kapłanów i ludzi świeckich za Kościół.KwiecieńIntencja papieska:
Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.
Intencja parafialna:
O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
Intencja diecezjalna:
Aby inicjatywy ewangelizacyjne podejmowane w naszej diecezji rozpalały wielu ludzi mocą Ducha Świętego.MajIntencja papieska:
Aby Kościół w Afryce,aby przez zaangażowanie swoich wiernych, stał się zaczynem jedności dla swoich członków oraz znakiem nadziei dla całego kontynentu.
Intencja parafialna:
Za dzieci Pierwszokomunijne i ich Rodziny, by Chrystus prawdziwe zamieszkał w ich sercach i domach.
Intencja diecezjalna:
Aby nasza diecezja cieszyła się licznymi i świętymi powołaniami do kapłaństwa i życia konsekrowanego.CzerwiecIntencja papieska:
Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.
Intencja parafialna:
Za młodzież przystępująca do Sakramentu Bierzmowania. Niech otworzą się na działanie Ducha Świętego w ich całym życiu.
Intencja diecezjalna:
LipiecIntencja papieska:
Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała nigdy ostatniego słowa.
Intencja parafialna:
Za ks. Piotra – Neoprezbitera.
Intencja diecezjalna:
SierpieńIntencja papieska:
Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.
Intencja parafialna:
Dziękczynna, za wszelkie dobro, którego doświadczamy w życiu.
Intencja diecezjalna:
WrzesieńIntencja papieska:
Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.
Intencja parafialna:
O łaskę umocnienia dla przeżywających jakiekolwiek problemy.
Intencja diecezjalna:
PazdziernikIntencja papieska:
Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.
Intencja parafialna:
Za tych z naszej parafii, którzy od dawna nie przystępują do spowiedzi świętej, aby dobrze i szczerze się wyspowiadali.
Intencja diecezjalna:
ListopadIntencja papieska:
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.
Intencja parafialna:
Za wszystkich zmarłych z naszych Parafii.
Intencja diecezjalna:
GrudzieńIntencja papieska:
Za dzieci. Aby każdy kraj podjął zdecydowanie działania, mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.
Intencja parafialna:
Za obojętnych religijnie, by powrócili do wspólnoty Kościoła.
Intencja diecezjalna: