bincze

Jesteśmy ludźmi, którym leży na sercu sprawa kapłanów, kleryków i nowych powołań kapłańskich.  Odpowiadając na inicjatywę śp. biskupa Czesława Domina z roku 1994, duchowo i materialnie opiekujemy się naszym diecezjalnym seminarium oraz jego mieszkańcami, klerykami i księżmi wychowawcami. Tworzymy w ten sposób RPSK.

Rodzinę Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego

Jesteśmy mieszkańcami diecezji, ale nie tylko; niektórzy z nas mieszkają poza jej granicami, w Polsce oraz za granicą. Jest nas wszystkich ponad 5 000 osób.
Codziennie, poprzez modlitwę lub ofiarowane cierpienia, wspieramy duchowo biskupów, kapłanów i kleryków naszej diecezji oraz wypraszamy nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Trzy razy w roku otrzymujemy list od wychowawców i kleryków, w którym informują nas o tym, co dzieje się w seminarium. W ciągu roku, przy różnych okazjach, spotykamy się z naszymi „podopiecznymi”. Najważniejszym spotkaniem jest jednak doroczny dzień skupienia dla członków RPSK, który ma miejsce w koszalińskim seminarium na zakończenie roku akademickiego. W pierwszy czwartek miesiąca księża wychowawcy i klerycy ofiarowują za nas Mszę Świętą oraz modlą się w naszych intencjach w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.

bincze bincze
bincze bincze

Członkowie

  Błażejewska Alicja

  Drąg Helena i Stanisław

  Frącz Irena

  Gorczyca Wiesław

  Gwizdała Kinga

  Jarocka Feliksa

  Jarczak Zbigniew

  Kosiorek Ewa

  Kubas Jan i Teresa

  Kołsut Renata

  Lewandowska Stefania

  Moskalik Maria

  Nowakowska Elżbieta

  Patalas Helena

  Pietroń Stefania

  Plata Halina

  Połom Teresa

  Rolniczak Krystyna

  Roszak – Ciemińska Alina

  Rychanycz Helena i Jan

  Sobiegraj Danuta

  Stanke Ewelina

  Strzelczak Irena

  Szlaz Danuta

  Waligórscy Irena i Jan

  Wardyńska Krystyna

  Wiśniewska Henryka

  Witkiewicz Stanisława i Czesław

  Wojsa Paulina i Eugeniusz